Tıp

MatematikPopüler Matematik

Tıp ve Matematik

Tıp uzmanları reçeteleri doldurmak, ilaç vermek ve olası kalp problemlerini ve diğer hastalıkları tespit etmek için cebir becerilerine ihtiyaç duyarlar. Kalp doktorları, vücuttaki oksijen seviyelerine ve kalp atış hızına dayalı cebirsel denklemleri kullanarak kalp çıktısını veya kalbin pompalayabileceği kan hacmini ölçer. Doktorlar, hemşireler ve eczacılar, hastalara verilecek ilaç konsantrasyonlarına doğru karar vermelidir. Cebirsel denklemler doktorların bir reçetenin ne zaman etkinliğini kaybettiğini ve atılması gerektiğini bilmelerine yardımcı olur. Ross Üniversitesi’ne göre, tıp uzmanları ölçüm birimlerini ve oranlarını dönüştürmek için cebire güveniyorlar.

Read More