TeknolojiTeknoloji Haberleri

Sizi Windows Uzmanı Yapacak 200 Klavye Kısayolu

Windows üzerinde efsaneleşmiş bazı bilgisayar kısayol tuşları vardır. ALT + TAB ve CTRL + ALT + F4 bu kısayollardan bazıları. Ancak yazımızda bulunan kısayollar, hangi Windows hizmetini kullanıyor olursanız olun, büyük ölçüde hız kazanmanızı sağlayacak cinsten.

Alışkanlıkları bırakmak hiç kolay bir şey değil. Ancak gerektiği noktalarda da alışkanlıkların dışına çıkmak oldukça faydalı olabiliyor. Bu durumun en iyi örneklerinden biri bilgisayar kısayol tuşları. Windows, günlük hayatta fare yardımıyla yapılan çoğu işlemi klavye üzerinden birkaç tuşa basarak gerçekleştirmenizi sağlayan kısayollara sahip.

Bu kısayollar arasında normalde açmaya üşeneceğiniz büyüteç özelliğini iki tuşa basarak açmanızı sağlayandan tutun, dosya isimlendirmeyi tek bir tuşa basarak yapmanızı sağlayana kadar birçok seçenek var. Dilerseniz bilgisayar başında yaptığınız işlemlerin süresini büyük ölçüde azaltan bilgisayar kısayol tuşları listesine birlikte bakalım. 

Windows kısayol tuşları

 • Genel kısayollar
 • Windows tuşu kısayolları
 • İletişim Kutusu kısayolları
 • Dosya Gezgini kısayolları
 • Görev Çubuğu kısayolları
 • Erişim Kolaylığı Merkezi kısayolları
 • Büyüteç kısayolları
 • Ekran Okuyucusu kısayolları
 • Uzak Masaüstü Bağlantısı kısayolları
 • Yardım görüntüleyicisi kısayolları
 • Metro Arayüzü’nde uygulama yönetimi kısayolları

Yukarıda belirttiğimiz kısayolların tamamını tek tek açıklamaya geçmeden önce belirtelim, verdiğimiz bazı kısayollar Windows 8’den önceki Windows sürümlerinden çalışmayabilir. Bazıları Windows’a yeni eklenmiş kısayollar.

Genel klavye kısayol tuşları:

 • F1 = Yardımı görüntüle
 • F2 = Seçili dosyayı yeniden adlandır
 • F3 = Bir dosyayı ya da dizini arar
 • F4 = Dosya Gezgini’nde adres çubuğu listesini gösterir
 • F5 = Önde çalışan pencereyi yeniler
 • F6 = Bir penceredeki ya da masaüstündeki öğeler arasında geçiş yapar
 • F10 = Dosya Gezgini’nde harf kısayollarını gösterir
 • ALT F4 = Önde çalışan programı kapatır
 • ALT ESC = Çalışan programları açılma sıralarına göre öne çıkarır
 • ALT Altı çizili harf = Önde çalışan uygulamada harf kısayollarını gösterir.
 • ALT Enter = Seçili dosyanın özelliklerini gösterir
 • ALT Space = Önde çalışan pencerenin kısayol menüsünü gösterir.
 • ALT Sol ok tuşu = Bir önceki sekmeye geri döner
 • ALT Sağ ok tuşu = Bir sonraki sekmeye geri döner
 • ALT Page Up = Bir sayfa boyu yukarı çıkar
 • ALT Page Down = Bir sayfa boyu aşağı iner
 • ALT TAB = Açık uygulamaları listeler
 • CTRL F4 = Önde çalışan uygulamayı kapatır
 • CTRL = Önde çalışan sayfadaki tüm öğeleri seçer
 • CTRL ya da CTRL + Insert = Seçili öğeyi kopyalar
 • CTRL ya da Delete = Seçili dosyayı Geri Dönüşüm Kutusu’na gönderir
 • CTRL = Seçili sayfayı yeniler
 • CTRL ya da Shift Insert = Kopyalanmış öğeyi yapıştırır
 • CTRL = Seçili öğeyi keser
 • CTRL = Bir işlemi geri alır
 • CTRL = Geri alınan işlemi yeniden yapar
 • CTRL artı işareti (+) ya da CTRL eksi işareti () = Çok sayıda dosya incelerken yakınlaştırır ya da uzaklaştırır
 • CTRL Fare kaydırma tuşu = Dosya Gezgini ve masaüstünde bulunan simgelerin boyutunu ayarlar
 • CTRL Sağ ok tuşu = İmleci bir sonraki kelimenin başına taşır
 • CTRL Sol ok tuşu = İmleci bir önceki kelimenin başına taşır
 • CTRL Aşağı ok tuşu = İmleci bir sonraki paragrafın başına taşır
 • CTRL Üst ok tuşu = İmleci bir önceki paragrafın başına taşır
 • CTRL ALT TAB = Açık uygulama ekranını uygulama seçene kadar açık tutar
 • CTRL Ok tuşları Space = Bir pencerede ya da masaüstüne birden çok öğe seçer
 • CTRL Shift Ok tuşları = Bir metinde bulunan bir bloğu seçer
 • CTRL ESC = Başlat ekranını açar
 • CTRL Shift ESC = Görev Yöneticisi’ni açar
 • CTRL Shift = Klavye düzenini değiştirir (Birden fazla klavye düzeni varsa)
 • Shift F10 = Önce çalışan uygulamanın kısayol menüsünü gösterir
 • Shift Delete = Seçili öğeyi kalıcı olarak siler (Geri Dönüşüm Kutusu’na yollamaz)

Windows tuşu ile kısayollar:

 • Windows tuşu = Başlat menüsünü açar ya da kapar
 • Windows tuşu F1 = Yardım Alın sayfasına yönlendirir
 • Windows tuşu = Gizli simgeler menüsünü seçili hâle getirir
 • Windows tuşu = Charms sekmesini açar (Windows 10 hariç)
 • Windows tuşu = Masaüstünü gösterir ya da gizler
 • Windows tuşu = Dosya Gezgini’ni açar
 • Windows tuşu = Charms sekmesinde Arama bölümünü açar (Windows 10 hariç)
 • Windows tuşu = Charms sekmesinde Paylaş bölümünü açar (Windows 10 hariç)
 • Windows tuşu = Charms sekmesinde Ayarlar bölümünü açar (Windows 10 hariç)
 • Windows tuşu = Charms sekmesinde Cihazlar bölümünü açar (Windows 10 hariç)
 • Windows tuşu = Bilgisayarı kilitler ya da kullanıcı değiştirme ekranını açar
 • Windows tuşu = Tüm pencereleri küçültür
 • Windows tuşu = Yansıtma seçeneklerini sıralar
 • Windows tuşu = Çalıştır’ı açar
 • Windows tuşu = Başlat menüsünün Arama bölümünü açar
 • Windows tuşu = Görev Çubuğu’ndaki simgeler arasında gezinti sağlar
 • Windows tuşu = Erişim Kolaylığı Merkezi’ni açar
 • Windows tuşu = Kopyalama geçmişini açar
 • Windows tuşu = Kalem’i açar
 • Windows tuşu = Hızlı Bağlantı menüsünü açar
 • Windows tuşu = Bir uyygulamada tam ekran modunda kullanılabilen komutları gösterir
 • Windows tuşu virgül işareti (,) = Basıldığı sürece masaüstünü gösterir
 • Windows tuşu Pause = Sistem özelliklerini gösterir
 • Windows tuşu CTRL = Bilgisayar Bul’u açar
 • Windows tuşu Shift = Masaüstünde simge durumuna küçültülmüş pencereleri geri yükler
 • Windows tuşu Numara tuşları = Görev Çubuğu’nda bulunan uygulamaları sırasına göre açar
 • Windows tuşu Shift Sayı tuşları =Görev Çubuğu’nda bulunan uygulamaların yeni bir penceresini açar
 • Windows tuşu CTRL Sayı tuşları = Görev Çubuğu’nda bulunan uygulamaların son etkin penceresini açar
 • Windows tuşu ALT Sayı tuşları = Görev Çubuğu’nda bulunan uygulamaların Atlama Listesi’ni açar
 • Windows tuşu CTRL Shift Sayı tuşları = Görev Çubuğu’nda bulunan uygulamayı yönetici olarak çalıştırır
 • Windows tuşu = Son kullanılan uygulamaları listeler
 • Windows tuşu CTRL TAB = Son kullanılan uygulamalar arasında gezinir
 • Windows tuşu Shift TAB = Son kullanılan uygulamalar arasında ters istikamette gezinir
 • Windows tuşu CTRL = Bildirim gönderen uygulamaya geçer
 • Windows tuşu Yukarı ok tuşu = Önde çalışan pencereyi büyütür
 • Windows tuşu Aşağı ok tuşu = Önde çalışan pencereyi küçültür
 • Windows tuşu Sol ok tuşu = Önde çalışan pencereyi sol tarafta büyütür
 • Windows tuşu Sağ ok tuşu = Önde çalışan pencereyi sağ tarafta büyütür
 • Windows tuşu Home = Aktif olan masaüstü hariç bütün masaüstlerini küçültür
 • Windows tuşu Shift Yukarı ok tuşu = Masaüstü penceresini ekranın üstüne ve altına uzatır
 • Windows tuşu Shift Aşağı ok tuşu = Genişliği koruyarak etkin masaüstü pencerelerini önceki boyut ve simge durumuna küçültür
 • Windows tuşu Shift Sol ok tuşu = Önde çalışan uygulamayı sol taraftaki monitöre taşır
 • Windows tuşu Shift Sağ ok tuşu = Önde çalışan uygulamayı sağ taraftaki monitöre taşır
 • Windows tuşu Space = Giriş dili ve klavye düzenini değiştirir (Birden fazla varsa)
 • Windows tuşu CTRL Space = Bir önceki seçili giriş ve klavye düzenine geçer
 • Windows tuşu Enter = Ekran Okuyucusu’nu açar
 • Windows tuşu bölme işareti (/) = IME yeniden dönüşümünü başlatır
 • Windows tuşu CTRL = Omuza dokunmaları açar
 • Windows tuşu CTRL Shift = Bilgisayarı boş veya siyah ekrandan uyandırır
 • Windows tuşu artı işareti (+) = Büyüteç’i açar
 • Windows tuşu artı işareti (+) ya da Windows tuşu eksi işareti () = Büyüteç’in yakınlaştırmasını ayarlar
 • Windows tuşu ESC = Büyüteç’i kapatır

İletişim kutusu için kısayollar:

 • F1 = Yardım’ı açar
 • F4 = Aktif listedeki öğeleri gösterir
 • CTRL TAB = Sekmeler arasında ileri gider
 • CTRL Shift TAB = Sekmeler arasında geri gider
 • CTRL Numara tuşları = Basılan numaralı sekmeye gider
 • TAB = Seçenekler arasında ileri gider
 • Shift TAB = Seçenekler arasında geri gider
 • ALT Altı çizili tuş = Önde çalışan iletişim kutusunda harf kısayollarını gösterir
 • Space = Aktif olan kutucuğu seçer ya da seçimini kaldırır
 • Backspace = “Farklı Kaydet” veya “Aç” iletişim kutusunda seçili olan klasörü bir üst düzeyde açar
 • Ok tuşları = Etkin seçenek bir seçenek grubuysa düğmeleri seçer

Dosya Gezgini kısayolları:

 • ALT = Adres çubuğunu seçer
 • CTRL = Arama kutusunu seçer
 • CTRL = Arama kutusunu seçer
 • CTRL = Yeni bir pencere açar
 • CTRL = Etkin pencereyi kapatır
 • CTRL Fare kaydırma tuşu = Dosya ve klasör simgelerinin boyutunu ve görünümünü değiştirir
 • CTRL Shift = Tüm klasörleri seçili klasörün üzerinde görüntüler
 • CTRL Shift = Yeni klasör oluşturur
 • Num Lock yıldız işareti (*) = Tüm klasörleri seçili klasörün altında görüntüler
 • Num Lock artı işareti (+) = Seçili klasörün içeriğini görüntüler
 • Num Lock eksi işareti () = Seçili klasörü daraltır
 • ALT = Önizleme panelini görüntüler
 • ALT Enter = Seçili öğenin özellikler kutusunu açar
 • ALT Sağ ok = Sonraki klasörü görüntüler
 • ALTYukarı ok = Klasörün içinde bulunduğu klasörü görüntüler
 • ALT Sol ok = Önceki klasörü görüntüler
 • Backspace = Önceki klasörü görüntüler
 • Sağ ok = Geçerli seçimi gösterir ya da ilk alt klasörü seçer
 • Sol ok = Geçerli seçimi daraltır ya da klasörün içinde bulunduğu klasörü gösterir
 • End = Etkin pencerenin en altını görüntüler
 • Home = Etkin pencerenin en üstünü görüntüler
 • F11 = Etkin pencerenin ekranı kaplamasını sağlar ya da etkin pencereyi simge durumuna küçültür

Görev çubuğu kısayolları:

 • Shift Bir görev çubuğu düğmesi = Bir uygulamayı açar ya da uygulamanın başka bir örneğini açar
 • CTRL Shift Bir görev çubuğu düğmesi = Bir uygulamayı yönetici olarak açar
 • Shift Bir görev çubuğu düğmesine sağ tık = Uygulama için pencere menüsünü gösterir
 • Shift Gruplaşmış bir görev çubuğu düğmesine sağ tık = Grup için pencere menüsünü gösterir
 • CTRL Gruplaşmış görev çubuğu düğmesi = Grup pencereleri arasında gezinir

Erişim Kolaylığı Merkezi kısayolları:

 • Sağ Shift tuşuna 8 saniye boyunca basılı tutma = Filtre Tuşları’nı açar ya da kapatır
 • Sol ALT Sol Shift Print Screen = Yüksek Karşıtlık’ı açar ya da kapatır
 • Sol ALT Sol Shift Num Lock = Fare Tuşları’nı açar ya da kapatır
 • Shift’e 5 defa basma = Yapışkan Tuşlar’ı açar ya da kapatır
 • Num Lock’a 5 defa basma = Geçiş Tuşları’nı açar ya da kapatır
 • Windows tuşu = Erişim Kolayllığı Merkezi’ni açar

Büyüteç kısayolları:

 • Windows tuşu artı işareti (+) = Yakınlaştır
 • Windows tuşu eksi işareti () = Uzaklaştır
 • CTRL ALT Space = Masaüstünü tam ekran modunda görüntüler
 • CTRL ALT = Renkleri ters çevirir
 • CTRL ALT = Mercek görünümüne geçer
 • CTRL ALT = Yerleşik görünüme geçirir
 • CTRL ALT = Görünümlerde gezinir
 • CTRL ALT = Merceği fareyle yeniden boyutlandırır
 • Shift ALT Ok tuşları = Merceği klavye ile yeniden boyutlandırır
 • CTRL ALT Boşluk çubuğu = Tam ekran modunda iken hızlı bir şekilde masaüstüne bakar

Ekran Okuyucusu kısayolları:

 • Space Enter = Seçili öğeyi aktive eder
 • TAB Ok tuşları = Ekranda gezinir
 • CTRL = Okumayı durdurur
 • Caps Lock = Öğeyi okur
 • Caps Lock = Okumayı başlatır
 • Caps Lock = Belgeyi okur
 • Caps Lock = Cümleyi tekrarlar
 • Caps Lock = Pencereyi okur
 • Caps Lock Page Up Page Down = Sesin şiddetini artırır ya da azaltır
 • Caps Lock artı işareti (+) ya da eksi işareti () = Sesin hızını artırır ya da azaltır
 • Caps Lock Space = Varsayılan işlemi gerçekleştirir
 • Caps Lock Sol veya sağ ok tuşu = Bir önceki ya da sıradaki öğeye ilerler
 • Caps Lock F2 = Seçili öğe için komutları sıralar
 • Caps Lock ESC = Ekran Okuyucusu’nu kapatır

Uzak Masaüstü Bağlantısı kısayolları:

 • ALT Page Up = Uygulamalar arasında soldan sağa gezinir
 • ALT Page Down = Uygulamalar arasında sağdan sola gezinir
 • ALT Insert = Uygulamalar arasında başlangıç sıralarına göre gezinir
 • ALT Home = Başlat ekranını görüntüler
 • CTRL ALT Brake = Pencere ve tam ekran görünümleri arasında gezinir
 • CTRL ALT End = Windows Güvenliği iletişim kutusunu görüntüler
 • CTRL ALT Home = Tam ekran görünümünde bağlantı çubuğunu aktive eder
 • ALT Delete = Sistem menüsünü görüntüler
 • CTRL ALT eksi işareti () = Bağlandığınız bilgisayar üzerinde önde çalışan uygulamanın ekran görüntüsü alır
 • CTRL ALT artı işareti (+) = Bağlandığınız bilgisayar üzerinde tüm ekranın ekran görüntüsünü alır

Yardım ve Destek kısayolları:

 • F3 = İmleci arama kutucuğuna taşır
 • F10 = Seçenekler menüsünü görüntüer
 • Home = Konunun başına döner
 • End = Konunun sonuna iner
 • ALT Sol ok tuşu = Bir önceki konuyu görüntüler
 • ALT Sağ ok tuşu = Bir sonraki konuyu görüntüler
 • ALT Home = Yardım ve Destek’in ana sayfasını görüntüler
 • ALT A = Müşteri destek sayfasını görüntüler
 • ALT = İçerikler Tablosu’nu görüntüler
 • ALT = Bağlantı Ayarları menüsünü görüntüler
 • CTRL = Mevcut konuda arama yapar
 • CTRL = Mevcut konunun çıktısını alır

Metro Arayüzü’nde uygulama yönetimi kısayolları:

 • Windows tuşu nokta işareti (.) = Uygulama yönetim modunu açar
 • Windows tuşu Sol ok tuşu = Uygulama bölücüsünü sola götürür
 • Windows tuşu Sağ ok tuşu = Uygulama bölücüsünü sağa götürür
 • Windows tuşu Yukarı ok tuşu = Uygulamaları tam ekran yapar
 • Windows tuşu Aşağı ok tuşu = Uygulamayı kapatır
 • Windows tuşu ESC = Uygulama yönetimi modunu kapatır

Windows’un kendi içindeki klavye kısayol tuşları konulu yazımızın sonuna geldik. Bilgisayar kısayol tuşları kullanmanız halinde, meşgul olduğunuz iş için ayarlama yaparken zamandan kazanmanız içten bile değil. Ne yazık ki Windows klavye kısayolları değiştirmek mümkün değil. Bu sebeple listedeki yolları ezberlemekte fayda var.

admin

Ben Nurullah Tayıpoğlu 20 yıllık Matematik Öğretmeni ve Eğitim Koçu 1991 yılından beri bilgisayarla iştigal ediyor. Commodore bilgisayarla başlayan teknoloji… 20 Yıllık Matematik Öğretmeni ve eğitim koçundan Her seviyeye uygun özel matematik dersi. ?? YKS-TYT-AYT-KPSS-LGS-ALES-DGS HİZMETLERİ

%d blogcu bunu beğendi: