IQ ve ZekaIQ ve Zeka Makaleleri

IQ nedir? Zeka nedir?

Bilimde, Zeka terimi genellikle akademik veya bilişsel zeka olarak adlandırdığımız şeye refere eder. Zeka konusundaki kitaplarında profesörler Resing ve Drenth (2007) * ‘Zeka nedir?’ Aşağıdaki tanımı kullanarak: “Bilgi edinmek için gerekli olan bilişsel veya entelektüel yeteneklerin tümü ve bu bilgiyi iyi tanımlanmış bir amacı ve yapısına sahip sorunları çözmek için iyi kullanmak.”

Sıradan bir dilde, zekanın ne kadar akıllı ya da zeki olduğunuzu ifade ettiği söylenebilir.

 IQ puanı, bu kabiliyeti sizin gibi aynı yaştaki kişilerin çoğunluğu ile karşılaştırmanın standart bir yoludur. 100 puan, genel yaş grubunuzdaki bu insanlarla karşılaştırıldığında, temelde ortalama bir zekanız olduğu anlamına gelir. Psikologların çoğu 95 ila 105 arasında puan alanların normal bir istihbarat olduğunu veya ortalama bir IQ’su olduğunu söyler. Gerçek IQ puanı, artı veya eksi beş puan değişebilir çünkü tam bir IQ puanı almak çok zordur. Unutmayın, puanınızı olumsuz yönde etkileyebilecek birçok dış faktör vardır. Örneğin, sınava girerken kendinizi iyi hissetmiyorsanız. Ya da belki o gün bir şeyden rahatsız olursunuz. Bu şeyler puanınızı etkileyebilir. Bunlara ek olarak, IQ, bir insanın yaşamdaki tüm yeteneklerinin sonu değil. IQ puanı, el becerisi (açıkçası), müzikal yetenek ve yaşamda bir çok farklı başarıya yol açabilecek bir takım yetenekler gibi şeyleri ölçmede başarısız olur. Bununla birlikte, bir IQ sınavındaki puanınız, yaşamınızın birçok aşamasında kritik olabilecek problemleri düşünme, sebep etme ve çözme yeteneğinin oldukça doğru bir göstergesidir.

Psikoloji alanında kullanılan ilk zeka testleri

Binet ve Simon tarafından tasarlanan ölçekler, 20. yüzyılın başında yaygın olarak kabul edilen ilk akıllı testlerdi. I. Dünya Savaşı’nda askeri personeli değerlendirmek için kullanılan Alfa ve Beta ordusu testleri çok popüler oldu.

Son yıllarda, Wechsler ölçekleri, zeka ölçmek için psikoloji alanında en yaygın kullanılan araçlardır. Bu testlerin tasarımcısı Wechsler, ilk ölçeğini 1930’larda yayınladı. Testini yapmak için Binet Alpha ve Beta testlerinden materyaller kullandı. Testinin önemli bir özelliği, IQ hesaplanırken bu testin dikkate alınmasıydı. Diğer bir deyişle, IQ hesaplamasında yaş düzeltmesi yapılır. Bu özellik nedeniyle, IQ ömrü boyunca sabit kalır.

Zeka Bölümü (IQ)

IQ, Intelligence Quotient’in kısaltmasıdır. Peki IQ nedir? IQ, zekanızın bir ölçüsüdür ve bir sayıyla ifade edilir.

Bir kişinin IQ’si, kişinin bir zeka testi yaptırmasıyla hesaplanabilir. Ortalama IQ 100’dür. 100’den yüksek bir puan alırsanız, ortalama bir kişiden daha zekisin ve daha düşük bir puan (biraz) daha az akıllı olduğunuz anlamına gelir.

Bir IQ, yaş grubunuzla karşılaştırıldığında, belirli bir zeka testinde puanınızın ne olduğunu size söyler. Test ortalama 100 puan ve 15 puan standart sapmaya sahiptir. Bu standart sapma ne anlama geliyor? Bu, nüfusun yüzde 68’inin 85-115 aralığında bir IQ aldığı anlamına gelir. Nüfusun yüzde 95’i 70-130 aralığında puan alıyor.

Bazı örnekler

IQ’nuz 100 olduğunda bunun anlamı nedir? Bu, nüfusun yarısının sizden daha yüksek puan aldığı anlamına gelir. Diğer yarı puanlar senden daha düşük. 130 IQ’nuzun anlamı nedir? Bu, yaş grubunuzun yüzde 97,5’inin sizden düşük olduğu anlamına gelir. Sadece yüzde 2,5 puan daha yüksek.

IQ puanı anlamında daha fazla puan açıklayan hoş bir grafiğe bakınız .

IQ testinin tarihçesi

Paul Broca (1824-1880) ve Sir Francis Galton (1822-1911) istihbarat ölçmeyi düşünen ilk bilim insanları arasındaydı. İnsan kafatasının boyutunu ölçerek zekayı belirleyebileceklerini düşünüyorlardı. Kafatasının büyüdükçe, kişinin daha zeki olduğunu varsaydılar.

Aynı zamanda, bilim adamı Wilhelm Wundt (1932-1920) istihbarat ölçüsü olarak iç gözlem – insanın kendi düşüncelerini yansıtma yeteneği – kullandı. Bugünlerde metotları ve fikirlerinin modası geçmiş olduğu düşünülmekte ve artık IQ testleri için kullanılmamaktadır, ancak IQ testi tarihinin temel bir bölümünü oluşturmaktadır .

İlk ‘gerçek’ IQ testi

IQ tarihindeki ilk modern zeka testi, 1904’te Alfred Binet (1857-1911) ve Theodore Simon (1873-1961) tarafından geliştirilmiştir. Fransız Eğitim Bakanlığı bu araştırmacılardan zihinsel engelli çocukların normal zeki fakat tembel çocuklardan ayırt edilmesini sağlayacak bir test geliştirmelerini istedi. Sonuç, Simon-Binet IQ testi oldu. Bu IQ testi, mantıksal akıl yürütme, kafiyeli sözcükleri bulma ve nesneleri adlandırma gibi çeşitli bileşenlerden oluşur.

IQ testinin skoru, çocuğun yaşı ile birlikte, çocuğun entelektüel gelişimi hakkında bilgi sağlar: Çocuk diğer çocuklardan önce mi, yoksa onu mı geciktiriyor? IQ (zihinsel yaş / kronolojik yaş) X 100 olarak hesaplandı. Test, hem Avrupa hem de Amerika’da büyük bir başarıya ulaştı.

admin

Ben Nurullah Tayıpoğlu 20 yıllık Matematik Öğretmeni ve Eğitim Koçu 1991 yılından beri bilgisayarla iştigal ediyor. Commodore bilgisayarla başlayan teknoloji… 20 Yıllık Matematik Öğretmeni ve eğitim koçundan Her seviyeye uygun özel matematik dersi. ?? YKS-TYT-AYT-KPSS-LGS-ALES-DGS HİZMETLERİ

%d blogcu bunu beğendi: